Vaak willen we als mens het liefst zoveel mogelijk positieve gedachten en gevoelens ervaren. Van de negatieve gedachten willen we zo snel mogelijk af. Denk aan boosheid, verdriet, jaloezie, angst, spanning of somberheid. Ons brein probeert de gedachten te onderdrukken: bijvoorbeeld door meer werken, agenda volplannen, alcohol te drinken of meer te eten. Dit zijn vaak ‘oplossingen’ die wel eens eerder hebben gezorgd voor een prettiger gevoel. Maar vaak zijn deze oplossingen tijdelijk van aard en zorgen op den duur voor meer nare gedachten en gevoelens.

Middels coaching krijg je inzicht krijgt in hoe het menselijke systeem werkt. Wat betekent het om mens te zijn? Wat zijn gedachten nu eigenlijk? Hoe werkt je brein? Wat is de invloed van ons denken op onze ervaring van de wereld? Wat als je je gedachten niet altijd mee hoeft te zeulen? Je niet verplicht bent alles te analyseren?

Vaak zal je dan ervaren dat het rustiger wordt in je hoofd, problemen minder groot worden of verdwijnen. Je zal meer vertrouwen krijgen in jezelf en de wereld om je heen. Je zal beter weten wat je wil doen, bent meer instaat om je intuïtie te volgen. Je kunt beter om gaan met de dingen die je, of je dat nou wil of niet, meemaakt.


Stel dat het leven een rivier is met gedachten, waarin alles langskomt: van mooie gedachte tot angstige of boze gedachten. Het stroomt constant en het komt allemaal voorbij.

Als kind reageer je op wat er komt en laat het ook weer gaan. Je bent even boos en dan stroomt die boosheid weer verder, en ervaar je weer iets anders waar een ander gevoel bij hoort. Ook dat laat je weer gaan.

Wat wij als volwassenen onbewust kunnen doen, is middenin de rivier gaan staan en allerlei gedachten opvangen. Vooral zijn wij geneigd nare gedachten en gevoelens op te vangen in een emmer te stoppen en met ons mee te gaan zeulen.

Ook kunnen we tegen de stroom in proberen te gaan, terug naar het verleden. Of angstig worden om een stukje geleid te worden door de stroming zonder te weten waarheen.

Maar stel dat je deze emmers ook mag legen, je niet verplicht bent ze met je mee te zeulen. Of je zelfs naast de rivier mag gaan staan, waardoor je de weerstand doorbreekt en kan zien wat er langs stroomt. Wat als je weet dat de rivier er is om jou te leiden? Dat de stroom simpelweg jouw leven is?


De basis van de coachingsgesprekken zijn ‘the three principles’ of te wel de drie principes die jouw ervaring bepalen. De rivier zelf (mind), het toekijken langs de kant (conciousness) en wat er langskomt (thought).

Kader: I’m alive (mind) + I’m aware (conciousness) + I think (thought) = reality

Meer informatie over de coaching zie Klavertjedrie.nu.

Coaching kan ook in combinatie met een of meerdere therapievorm(en), kijk voor meer informatie bij Therapie.

 coaching logo

Therapie ← → Therapeut