Er zijn verschillende redenen om therapie te zoeken zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, een negatief zelfbeeld en/of eetstoornissen. Het kan zijn dat je hulp wil bij het verwerken van pijnlijke ervaringen. Het kunnen ook minder specifieke klachten zijn, waarbij je merkt dat het veel invloed heeft op jouw leven. Therapie kan zinvol zijn wanneer je merkt dat je last hebt van deze klachten en het niet lukt hier zelf vanaf te komen.

Bij start van therapie zal eerst een kennismaking worden ingepland. Dit eerste gesprek is bedoeld om een beeld te krijgen van jou als persoon, inzicht in de klachten en de effecten daarvan op jouw dagelijkse leven. Daarnaast zal worden stilgestaan bij wat je wil bereiken. Met behulp van deze informatie zal gezamenlijk tot een behandelplan worden gekomen. In dit behandelplan zal het doel en vorm van de therapie uitgelegd worden. Uitgangspunt hierbij is dat de behandeling past bij jouw vraag en zo doeltreffend mogelijk wordt. Er zal een keuze gemaakt worden uit één (of een combinatie) van de therapievormen zoals hieronder beschreven.


Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT richt zich op enerzijds acceptance en anderzijds commitment. Acceptance verwijst naar aanvaarding. De therapie zal gericht zijn op aanvaarding van dat wat er is, of dit nou ‘gewenste’ of ‘ongewenste’ gedachten en gevoelens zijn. Commitment gaat over je verbinden aan individuele doelen en waarden. Waarden die voor jou belangrijk zijn. Verbinding met je waarden zal je helpen om de gedragsverandering die daarbij nodig is te verwezenlijken. Het doel van de therapie is het vergroten van je psychologische flexibiliteit. Hieronder wordt verstaan het in contact kunnen zijn met het hier en nu, het in volledig bewustzijn ervaren en aanvaarden van datgene wat de actuele situatie met zich meebrengt en het voldoende afstand kunnen nemen van de inhoud van het eigen denken. Voor een korte introductie in ACT zie de film hiernaast.


Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

IPT is een kortdurende steunende gesprekstherapie gericht op de behandeling van somberheidsklachten. IPT gaat ervan uit dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken. Jouw relaties met belangrijke anderen en veranderingen ​ staan hierbij centraal. Denk bijvoorbeeld aan somberheidsklachten als gevolg van rouwverwerking, ontslag of na het krijgen van een kind.


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is van oorsprong een traumaverwerkingstherapie. Deze vorm van therapie wordt tegenwoordig breed toegepast voor zowel klachten die het gevolg zijn van nare ervaringen in het verleden als voor bijvoorbeeld angstklachten. Met behulp van EMDR ‘ruim’ je bepaalde herinneringen aan gebeurtenissen of nare toekomst verwachtingen op. Je slaat ze anders op in je brein, de nare emotie raakt los van de herinnering. Zo kun je nog wel terugdenken aan de herinnering, maar zal je niet meer de nare emoties ervaren . Voor meer informatie over EMDR zie www.emdr.nl of zie de film hiernaast voor een animatie over de werking van EMDR volgens de werkgeheugentheorie.


Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. De cognitieve therapie richt zich vooral op de invloed van het denken op het gevoel en gedrag. De cognitieve therapie zal gericht zijn op meer inzicht in je gedachtenpatronen, waardoor je kan leren bepaalde patronen te doorbreken. Dit zal een positieve invloed zal hebben op je gevoelens en gedrag. De gedragstherapie richt zich op het doorbreken van gedragspatronen die emotionele problemen in stand kunnen houden. Uitgebreide informatie over CGT is te vinden op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën: https://www.vgct.nl/patienteninformatie


Home ← → Coaching