Petra werkt sinds 2003 binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ze heeft in de eerste 10 jaar zeer uiteenlopende ervaring opgedaan in de rol van zowel diëtist als psycholoog, in diverse GGZ- instellingen gericht op eetstoornissen, angststoornissen, posttraumatische stressklachten en stemmingsstoornissen.

Sinds het afronden van de opleiding tot gezondheidszorg-psycholoog (GZ-psycholoog) werkt ze met veel plezier als zelfstandig gevestigd psycholoog. Ze richt zich op (jong)volwassenen met uiteenlopende problematiek. Veel voorkomende redenen dat mensen zich aanmelden zijn somberheid, burn-out, angst, onzekerheid en eetproblemen.

Petra is ervan overtuigd dat achter alle mogelijke klachten een volkomen gezond, krachtig en flexibel persoon schuilgaat. Een persoon die door ervaringen, gedachten en daarbij horende gevoelens dat zelf niet (meer) kan zien en ervaren. Petra helpt heel graag om dit samen weer terug te vinden.

Ze gebruikt hiervoor (een combinatie van) verschillende therapievormen; Acceptance Commitment Therapy (ACT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT). Daarnaast reikt ze middels coaching manieren aan om niet alleen lichter om te kunnen gaan met de klachten, maar ook met alle andere aspecten van ‘het mens zijn’. Ze doet dit zonder oordeel, gelijkwaardig en met volle aandacht voor de eigen beleving.

Petra Balke

Petra is als GZ-psycholoog opgenomen in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg nr: 89917747525). Daarnaast lid van de EMDR-vereniging en de Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen. Ze is opgeleid tot 3-principle-coach binnen The Little School Big Change. 


Coaching ← → Kosten & Vergoedingen