Indien er sprake is van een diagnose kan je in aanmerking komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om hiervoor in aanmerking te komen.

Praktijk Balke werkt binnen de generalistisch basis GGZ. De generalistische basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig-ernstige stoornissen. De huisarts kan een inschatting maken of behandeling binnen de generalistische GGZ passend is. Het kan ook zijn dat de huisarts verwijst naar de specialistische GGZ in plaats van de generalistische basis GGZ.

Zorgverzekeraars vergoeden (deels), met diagnose en verwijsbrief, de therapie die wordt geboden. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis. Dit kan volledig zijn of een percentage variërend tussen 60 en 100%. Je betaalt altijd de kosten van het eigen risico. Wat voor jouw situatie geldt is op te vragen bij de zorgverzekeraar. Praktijk Balke werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de declaratie bij de zorgverzekeraar zelf moet indienen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld hoeveel er per behandeltraject maximaal vergoed wordt:

Behandeling Maximale vergoeding
Onvolledig € 219,75
Kort € 522,13
Middel € 885,01
Intensief € 1434,96

Zonder vergoeding zijn de kosten van een gesprek 100 euro per gesprek (exclusief BTW). Een gesprek duurt 45 minuten. Coaching valt niet binnen de verzekerde zorg en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Therapeut ← → Contact