Indien er sprake is van een diagnose kan je in aanmerking komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om hiervoor in aanmerking te komen.

Praktijk Balke werkt binnen de generalistisch basis GGZ. De generalistische basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig-ernstige stoornissen. De huisarts kan een inschatting maken of behandeling binnen de generalistische GGZ passend is. Het kan ook zijn dat de huisarts verwijst naar de specialistische GGZ in plaats van de generalistische basis GGZ.

Zorgverzekeraars vergoeden (deels), met diagnose en verwijsbrief, de therapie die wordt geboden. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis. Dit kan volledig zijn of een percentage variërend tussen 60 en 100%. Je betaalt altijd de kosten van het eigen risico. Wat voor jouw situatie geldt is op te vragen bij de zorgverzekeraar. Praktijk Balke werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de declaratie bij de zorgverzekeraar zelf moet indienen.

De kosten worden vanaf 1 januari 2022 per sessie in rekening gebracht en per maand/ twee maanden door mij gefactureerd. Onderstaande tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld.

Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren, ongeacht de reden, wordt de sessie wel in rekening gebracht.

Consult Kosten
Intakegesprek 60 minuten €183,44
Behandelconsult 45 minuten €135,89
Behandelconsult 60 minuten €161,46
Dubbel behandelconsult (denk aan EMDR) 90 minuten €242,76
Kort 15-25 minuten (denk aan telefonische consulten) €56,19

Coaching valt niet binnen de verzekerde zorg en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Therapeut ← → Contact